Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Landsorganisationen i Sverige

From Anarchopedia
(Redirected from LO)
Jump to: navigation, search

Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige, bildad 1898.

Kategori:Fackförbund