Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Social anarkism

From Anarchopedia
(Redirected from anarkokommunism)
Jump to: navigation, search

Social anarkism, även kallat libertariansk socialism, frihetlig socialism eller anarkokommunism - företräds främst av Michail Bakunins och Pjotr Kropotkins arvtagare och är huvudsakligen centralelementet i det som idag kallas frihetlig socialism. Dess anhängare tenderar att framhäva gruppgemenskap i form av kollektiva organisationer. Den sociala anarkismen delas in i två huvudfåror. Michail Bakunin företräder så kallad kollektivistisk anarkism medan Pjotr Kropotkin företräder kommunistisk anarkism. Social anarkism har, precis som de andra huvudinriktningarna, Proudhon som anfader. Liksom sina föregångare kritiserade Bakunin Marx häftigt för dennes, som han kallade den, centralistiska och auktoritära ideologi.

PD-icon.png Den här texten är huvudsakligen kopierad från Wikipedia i syfte att få en grund att arbeta vidare på.

Kategori:Riktningar inom anarkismen