Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Gregorianska kalendern

From Anarchopedia
(Redirected from gregorianska kalendern)
Jump to: navigation, search

Gregorianska kalendern är den kalender som används i de flesta av jordens länder. Den föreslogs av Aloysius Lilius och antogs av påven Gregorius XIII 24 februari 1582, som en mindre ändring av den julianska kalendern. I Sverige infördes gregorianska kalendern år 1753.

Genomsnittsåret i den julianska kalendern var 365,25 dygn långt men eftersom genomsnittsåret är 365,2422 dygn kommer kalendern så småningom i otakt. I den julianska kalendern var år skottår om de hade årtal jämnt delbara med fyra. I den gregorianska kalendern är ej jämna århundraden skottår såvida dessa ej är jämnt delbara med 400. Detta innebär att exempelvis åren 1800 och 1900 ej var skottår, medan 2000 var skottår. Den gregorianska kalendern får i genomsnitt 365,2425 dygn på ett år vilket ger ett fel på bara ett dygn per 3236 år.

PD-icon.png Den här texten är huvudsakligen kopierad från Wikipedia i syfte att få en grund att arbeta vidare på.

Kategori:Tideräkning