Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Juridik

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap. Rätten består av ett flertal rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), praxis, förarbeten, doktrin och sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar statuterna kallas normer, vilket är något missvisande eftersom ordet kan ha en annan betydelse i andra sammanhang .