Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarchopedia:Redigera

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Man kan skapa en ny artikel på följande sätt (kom ihåg att skilja mellan gemener och versaler):

  • Skriv in titeln på artikeln som du vill skapa i sökrutan till vänster, och klicka på "Utför". Klicka sedan på "Create this page"-länken.
  • Klicka på en röd länk i en artikel.
    • Du kan klicka på Slumpartikel till vänster några gånger till dess att du hittar en röd länk att skapa.
  • De mest populära artiklarna finns här.
  • Skriv in http://swe.anarchopedia.org/index.php/Huvudsida och byt ut "Huvudsida" till den artikeln du vill skapa och börja redigera.

Man kan också expandera redan existerande artiklar.

  • Små artiklar kallas stubbar och finns här.
  • Nya artiklar finns här.

För att underlätta navigeringen så kan det vara en bra idé att kategorisera din artikel, antingen i någon av de redan existerande kategorierna eller genom att skapa en ny kategori.

Kategori:Anarchopedia