Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarkafeminism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarkafeminismen är en politisk rörelse som kombinerar anarkism med feminism. Anarkafeminismen uppstod på 1960-talet. Den vill göra sig av med både staten och patriarkatet och alla former av dominans och förtryck. Två centrala principer är

  1. att inte försöka överta eller på andra sätt omfördela makten, utan sträva efter att avskaffa den helt, och
  2. att det är människorna själva (inte de politiska partierna, fackföreningarna eller dylikt) som ska genomföra de nödvändiga förändringarna. "Makten till ingen och till alla. Till var och en makten över sitt eget liv och inga andras." (Liliths manifest.)

Det hävdas ofta inom riktningen att den uppstod på grund av manlig dominans och elitism inom de anarkistiska rörelsen, men det finns även andra förklaringar, som att man ansåg att de liberala feministerna inte visade något intresse för den ekonomiska makten.

Anarkafeministerna nämner ofta Emma Goldman (1869-1940) och Voltairine de Cleyre (1866-1912) som exempel på tidiga anarkafeminister.

PD-icon.png Den här texten är huvudsakligen kopierad från Wikipedia i syfte att få en grund att arbeta vidare på.

Kategori:Riktningar inom anarkismen Kategori:Riktningar inom feminismen