Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Autoreduktion

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Självreduktion är enligt Stockholms Autonoma Marxister en strategi för att kollektivt kontrollera priser och nivåer. Autoreduktion är ett sätt för konsumenter att sätta rimliga priser på bruksvärden som exempelvis kollektivtrafik, hyra, el och för producenter att bestämma en rimlig produktionstakt. Autoreduktion tillämpas på allt från kampen för gratis kollektivtrafik (www.planka.nu), att sätta en viss nivå på elpriser eller att hyran max får uppgå till 10% av lönen. Det kan också handla om att de som jobbar på en arbetsplats tillsammans bestämmer att de bara tänker utföra ett visst antal arbetsmoment varje dag. Exempel på fantasifull autoreduktion är när aktivister i Milano på sjuttiotalet ockuperade livsmedelsbutiker och proklamerade i högtalarna att "maten är gratis idag", olika typer av bötesfonder eller "svart julafton" då aktivister klär ut sig till jultomtar och delar ut julklappar som stjäls från något fashionabelt varuhus. Autoreuktion är ett utmärkt sätt att kombinera kamp på "arbetsplatser" med kamp i hela den sociala fabriken. Särskilt effektivt och givande är det om vi lyckas hitta arenor som berör så stora delar av arbetarklassen som möjligt, som exempelvis kollektivtrafiken.

Kategori:Anarkism