Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Bourgeoisie

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Bourgeoisie är det kapitalistiska samhällets härskande klass, som i motsats till det exploaterade proletariatet är ägare av de avgörande produktionsmedlen.

Kategori:Samhällsklasser