Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Fängelse

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Fängelsestraff är en typ av straff i form av frihetsberövande.

Kategori:Straff