Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Fackförening

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

En fackförening är en organisation som syftar till att organisera arbetare i deras kamp mot sina arbetsköpare. Enligt syndikalismen är fackföreningarna medlet till att nå socialism.

Kategori:Samhället