Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Falangstär

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Falangstär, de av Charles Fourier förespråkade kollektiven. Fourier tänkte sig att de skulle fungera som ett slags kooperativa byar där alla skulle bo i en prisklass som motsvarade behov och penningtillgång med ett par arbetstimmar per dag. I USA bildades omkring 50 falangstärer och en av dessa levde kvar ända fram till andra världskriget.

Kategori:Svårkategoriserade artiklar