Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Hegemoni

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Hegemoni definieras av Kämpa Tillsammans! som "övervälde, ledande ställning, förmågan att tvinga andra att utgå från ens egna förutsättningar - dvs att man kan ange tonen, lägga bevisbördan på motståndaren och själv få det man står för att verka som "sunt förnuft"."

Kategori:Socialistiska begrepp