Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Kommunism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Kommunism är enligt Kämpa Tillsammans! "det klass- och statslösa samhället, vars grundläggande funktion är "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov"."

Kategori:Kommunism