Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Lista över böcker om anarkism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Detta är en lista över böcker om anarkism och näraliggande ämnen.


 • Ackelsberg, Martha: Free Women of Spain. AK Press 1991/2005.
 • Adorno: The Authoritarian Personality. New York 1950.
 • AFA: Vi tillstår. Antifascistisk Aktion 5 år. Kbh 1997. (Danska).
 • Arbetarråden – de proletära maktorganen. Arbetarpress 1975.
 • Albert, Michael: PARECON. Deltagarekonomi. Livet efter kapitalismen. Ordfront 2004.
 • Ambjörnsson, Ronny: Fantasin till makten! Ordfront 2005.
 • Anderson, Andy: Ungern ’56. Den beväpnade sanningen. Arbetarpress 1973.
 • Anderson, John Lee: Che Guevara. Del 1-2. (1997) Leopard 2002. (Inte anarkistisk men av :intresse för Latinamerika bl.a.)
 • Aust, Stefan. Baader Meinhof. Symposion, Sthlm 1991.
[[1]]
International Institute of Social History, Amsterdam, presenterar sin samling på
[[2]]
Den mest fullständiga samlingen av Bakunins verk, ”Bakunin Oeuvres Complètes” finns enbart tillgänglig på franska; [[3]]
 • Baumann, Bommi: How it all begun/Wie alles anfing. Trikont 1971.
 • Bellegarrigue, Anselme: The Worlds first Anarchist Manifesto.(1850) 2002.
 • Björklund/Jensen/ Souchy: Revolutionens Förkämpar. I-X. AH Förlag, Falköping 1915-1917.
 • Blanco/Benjamin: Cuba:Talking about Revolution. Ocean Press 1997. (Inte anarkistisk men :av intresse för Latinamerika bl.a.)
 • Blomberg, Erik: Svenska målarpionjärer. Bonniers, Sthlm 1959. (Bl.a. om Ivan Agueli).
 • Bookchin, Murray: Ecology of Freedom. Cheshire Books, CA 1982.
 • Bondebjerg, Ulla: Pariserkommunen 1871. 2 delar. Gyldendal 1975.
 • Branting, Georg: Staten mot Sacco och Vanzetti. (1927) Federativs 1977.
 • Brinton, Maurice: Auktoritär uppfostran, sexuellt förtryck och politikens :irrationalitet. Arbetarpress 1975.
 • Brunner, Ernst: Carolus Rex. Historiska Media 2005. (Av intresse för antifascister 30:e :november.)
 • Bukowski, Charles: Postverket. 1971. (Arbetsplatsreportage av rang.)
 • Börjlind, Rolf (red): Nya Tider Nya Änglar. Cavefors, Lund 1976. (Med bl.a. Bruno K. :Öijer).
 • Carle/Hermansson (red); Ungdom i rörelse. Daidalos 1991. (Bl.a. om husockupationer).
 • Carr, E.H.: Michael Bakunin. Vintage Books, N.Y. 1937.
 • Castoriadis, Cornelius: Workers Councils’ and the Economics of a Self-managed Society. :Solidarity, London 1972. Sv övers: Staffan Jacobson, Rådsorgan och ekonomi i ett :självförvaltat samhälle. India Däck Bokcafé Förlag, Lund 2005. Ladda ner som pdf på:
[[4]]
 • Castoriadis/Cohn-Bendit: Från ekologi till självstyre. Federativs 1982. ISBN 91-85016-91-8
 • Castoriadis, Cornelius (Paul Cardan): Socialismens innebörd. Arbetarpress 1975.
 • Castoriadis, Cornelius: Social & Political Writings. Volume I-III. University of Minnesota Press, Minneapolis 1988.
 • Ce n’est qu’un debut. Den franska revolutionen maj-juni 1968. En dokumentation. Sv :övers. Tony Andersson m.fl. Norstedt, Sthlm 1968.
 • Christiansson m.fl.: Konsten att dressera människor. Prisma, Sthlm 1969.
 • Chomsky, Noam: Vår kunskap om det mänskliga språket. Alhambra 1999.
 • Christiania – ett samhälle i storstaden. Sv. övers. Åke Sjöwall. Nationalmuseet, Kbh 1975.
 • Cochran, Hamilton: Pirater i Karibiska havet. BB 1970.
 • Cockshott, W Paul / Allin Cottrell; Towards a new Socialism (1993), Planhushållning :och direktdemokrati. Manifest förlag.
 • CrimethInc Workers Collective: Days of War, Nights of Love. Crimethink for beginners. :Canada 2001. (Redan en revolutionär klassiker!)
 • CrimethInc Workers Collective: An Anarchist Cookbook. Recipes for Disaster. Olympia, :Canada 2004. (Mycket bättre än den äldre boken med titeln Anarchist Cookbook.)
 • Constantini, Flavio: The Art of Anarchy. Cienfuegos, London 1975.
 • Defoe, Daniel: [Captain Charles Johnson] : A General History of the Pyrates. (Rivington, :London 1724) Dover Publications, N.Y. 1999.
 • Debord, Guy: Skådespelssamhället. Sv övers. Bengt Ericson, Daidalos 2002. (La Société du :Spectacle. Éditions Buchet-Castel , Paris1967, Éditions Champ Libre Paris 1971, Éditions :Gallimard Paris 1992. Eng. övers. Society of the Spectacle, Paris [1967, 1971, 1977] :Black&Red, Detroit 1983).
 • Debord, Guy: Commentaires. Ed.G.Lebovici, Paris 1988.
 • Debord, Guy:: Panegyrique., Ed.G.Lebovici, Paris 1989; engelsk utgåva Panegyric, Verso 1991 och Panegyric Vol. 1 & 2, Verso 2004. Den senaste utgåvan är den vackraste.
 • Debord, Guy: Considerations on the Assasination of Gérard Lebovici.(1985, 1993). Engelsk :översättning Robert Greene, TamTam Books, L.A. 2001.
 • Debord, Guy: On Wild Architecture. I: Gribaudo / Sala: Jorn - Le jardin d’Albisola,1972.
[[5]]
 • Debord, Guy: Complete Cinematic Works. Ed.: Ken Knabb. AK Press 2003.
 • Debray, Regis: Revolution in the revolution. Greenwood 1980.(Inte anarkistisk men av :intresse för Latinamerika bl.a.)
 • Det stundande upproret se: The Coming Insurrection
 • Dick, Philip K.: The last of the Masters. I: The Father Thing. Collected Stories Vol. 3. :Orion Books 2001. ISBN978-1-85798-881-9 (Tillsammans med Ursula K. LeGuins ”Shevek” den mest :berömda science fictionnovellen med anarkistisk tendens.)
 • Dielmans, Jennie / Quistberg, Fredrik:; Motstånd. Ordfront Pocket 2002.
 • Drinnon, Richard: Rebel in Paradise. Bantam, N.Y. 1973.
 • Dutschke, Rudi: Gå upprätt. En fragmentarisk självbiografi. Symposion, Sthlm 1983.
 • Dylan, Bob: Memoarer. Övers. M. Gellerfelt. Prisma, Sthlm 2004.
 • Edqvist, Sven-Gustaf: Samhällets fiende. En studie i Strindbergs anarkism till och med :Tjänstekvinnans son. Tiden, Sthlm 1961.
 • Ehrlich, Howard:: Reinventing anarchism, again. AK Press 1996.
 • Ekstrand, Lasse: Den befriade tiden. Om arbete och medborgarlön. Förlaget Korpen 1995.
 • Bengt Ericson/Ingemar Johansson: Anarkisterna i Klasskampen. En antologi. Tribun, 1969.
[[6]]
 • En fri tidning. Arbetaren 60 år. Federativs, Sthlm 1981.
 • Enzenberger, Hans Magnus: Anarkins korta sommar. Buenaventura Durrutis liv och död. :Pan/Norstedts, Sthlm 1973. [[7]]
 • Exquemelin , A,O: The Buccaneers of America. (Amsterdam 1678), Dover, N.Y. 2000. (En ;annan klassisk piratskildring).
 • Farrow/Ehrlich/Kornegger: Anarkafeminsm, Federativs, Sthlm 1981.
 • Fernström, Karl: Ungsocialismen. En krönika. Federativs, Sthlm 1950. (Ovärderlig historik :med intressant bildmaterial.)
 • Ferrell, Jeff: Crimes of Style. Urban Graffiti and the Politics of Criminality. :Northeastern University Press, 1996.
 • Feyerabend, Paul: Against Method. London 1975.
 • Fourier, Charles: Slaget om de små pastejerna. Skrifter i urval. Federativs, Sthlm 1983.
 • Freire, Paolo: Pedagogik för förtryckta. Gummessons 1974.
 • Fremion, Yves: Orgasms of History. AK Press 2002.
 • Frostin, Per: Bön och revolution. Verbum 1979. (Befrielseteologi).
 • Geijer m.fl: Politisk terrorism. N&K 1978.
 • Ginsberg, Allen/Burroughs, William: The Yage Letters. City Light Books, N.Y. 1963. (innehåller bland annat den anarkistiska novellen "Roosevelt After Inauguration")
 • Goldman, Emma: Den dansande agitatorn. (red): Anita Goldman. Federativs, 1981.
 • Goldman, Emma: Living my life. 1-2. Sv. övers. Anarkistiska Minnen. Korpen 1976.
 • Gorz, André: Vägen till paradiset bortom arbetssamhället. Bokomotiv 1982.
 • Gombin, Richard: The Origins of Modern Leftism. Penguin, 1975. (Den nya vänsterns historia).
 • Gray, Christopher: Leaving the 20th Century. Free Fall Publications, GB 1974.
 • Gröndahl, Britta: Herre i eget hus – om självförvaltning i Spanien och Portugal. Federativs 1982.
 • Guillaume, James: L’Internationale 1864-1878 Documents et Souvenirs. Paris 1905-1910. 4 bd.
 • Hallon Hallberg, Thomas / Roland Vila: Anarki till vardags. Maximilian 1983.
 • Hardt, Michael/Negri, Antonio: Imperiet. (Harvard University Press 2000) Vertigo 2003.
 • Hellborg, Klas: Svenska botten. I: Brand 1964.
 • Hellborg, Klas: Om påföljders verkningar. I: Brand 1965.
 • Hemingway, Ernest: Klockan klämtar för dig. Forum 1977. (Spanska inbördeskriget).
 • Hermerén, Göran: Värdering och objektivitet. Studentlitteratur 1972.(Allmänt intresse).
 • Hersch,Virginia: Att hålla fast en dröm. Eugène Delacroix. Norlins, Sthlm 1949.
 • Horkheimer: Studien über Autorität und Familie. Paris 1936.
 • Hutton, John G. Neo-impressionism and the search for solid ground. Art, Science and :Anarchism in Fin-de-Siécle France. Louisiana 1994.
 • INTERNATIONALE SITUATIONNISTE Nr 1/1958 - 12/1969. Red.: Guy Debord. Éditions Champs :Libre, Paris 1975. (International Situationist Onlines’ engelska översättning av tidskriftens :alla nummer finns att ladda ner som pdf på www.indiadack.net)
 • Isidine, M.: Sanningen om Kronstadt; Röda Fanor nr 6, juni 1921.
 • Israel, Joachim: Alienation. From Marx to Modern Society. Boston 1971.
 • Jacobson, Staffan: Valhoppet. Anarko Comix, Lund/Malmö 1973.
 • Jacobson, Staffan: Spraykonst. Graffiti från tecken till bild. Kalejdoskop, Åhus 1990.
 • Jacobson, Staffan: Den Spraymålade Bilden. Graffitimåleriet som bildform, konströrelse :och läroprocess. Ph.D. dissertation, Department of Art History, Lund University, Aerosol Art :Archives, Lund 1996.
 • Jacobson, Staffan: Dialog om Frihet. Roman om den heta sommaren i Lund 1968. RD Förlag, :Lund/Malmö 2001.
 • Jacobson, Staffan: Anarkismens Återkomst. India Däck Bokcafé Förlag, Lund 2006.
 • Jappe, Anselm: Guy Debord. University of California Press, 1999. (Den överlägset bästa :biografien om den kanske viktigaste politiske teoretikern efter Karl Marx.)
 • Jensen, Albert: Louise Michel – Den Röda Jungfrun AH Förlag, Sthlm 1915.
 • Johansson/Kalleberg/Liedman: Positivism, marxism, kritisk teori. Norstedts 1979.
 • Kennan, George: Siberia and the Exile System.(1891), Univ. Of Chicago Press 1958.(Om tsarens deporteringar till Sibirien på Bakunins tid).
 • Kennedy, Margit: Ekonomi utan ränta och inflation. Korpen 1991.
 • Kianzad, Behrang: Mitt i en ny revolution. Det fria informationsflödet har gjort det :omöjligt att kuva folket. SdS 4/6 2005, s. B5.
 • Kinney, Jack (ed): Anarchy Comics. No.1/1978. Med bidrag av Kinney, Mavrides, Spain, :Gebbie, Epistolier & Volny, Harper, Seyfried, Shelton, Burnham. Last Gasp, Berkeley, CA.
 • Kjellberg, Sven T., Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813. uo, uå. (Av intresse för :piratforskning).
 • Klein, Naomi: No Logo. Ordfront 2001.
 • Knabb, Ken: Situationist International Anthology. Bureau of Public Secrets, Berkeley :1981.
 • Kollontaj, Alexandra: Arbetaroppositionen. (1921). Federativs, 1988.
 • Kreuzer, Peter: Das Graffiti-Lexikon. Wand-Kunst von A bis Z. Heyne, Munchen 1986.
 • Krapotkin, Peter: Franska Revolutionen 1789-1793. Bokförlaget Brand, Sthlm 1925.
 • Kuhn, Thomas: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago 1970.
 • Kumm, Björn: Terrorismens historia. Historiska Media, Lund 1998.
 • Kämpa Tillsammans: Vi vill ha allting! En historisk bakgrund till den autonoma :marxismen. Subversiv Media. Malmö 2003.
 • Labro, Philippe: Franska Revolutionen maj-juni 1968. Norstedts, Sthlm 1968.
 • Lafargue, Paul: Rätten till lättja. Fri Press 1980.
 • Lagerbrink, Hans: Små mord Fri kärlek. Hinke Bergegren. Carlssons, Sthlm 1992.
 • Lappalainen/Berg: I Mullvaden levde vi. Boklaget 1979.
 • Laskar, Pia: Anarkafeminism (1992).
 • Leier, Mark: Bakunin: the Creative Passion. St Martins, N.Y. 2006. (Den hittills bästa :Bakunin-biografin).
 • Le Guin, Ursula K.: Shevek. (The Dispossessed, 1974) HJ, Malmö 1976.(Berömd och mycket :läsvärd SF-roman om en anarkistisk civilisation på en exilplanet. Se även: Dick, Philip K.)
 • Le Guin, Ursula K.: Mörkrets vänstra hand. (Gender-blender-civilisationen på planeten :Vinter.) Raben-Prisma 1997.
 • Liedman, Sven-Eric: Karl Marx. Människans frigörelse. Aldus 1965. (Den unge Marx' :filosofi.)
 • Lindblom, Per: Pirater – andra ideal än rom, krut och guld? Anarkistisk Tidskrift nr. :9/1993, s.39-53.
 • Longoni, J.C.: Four patients of Dr. Diebler. L&W, London 1970.
 • Lorenzo , César M.: Syndikalismen vid makten. Spansk anarkosyndikalism före, under och efter inbördeskriget 1936-39. Federativs 1972.
 • Lund, Arwid/ Warlenius, Rikard : Revo! Federativs, Sthlm 1999.
 • Lund, Arwid: Albert Jensen och revolutionen. Federativs, Sthlm 2001.
 • Lundberg, Erik: Aldrig klassen alltid människan. H:ström 2005. (Varning för liberalism, :dock.)
 • Lundwall, Sam J.: Evig lycka i Utopia. Fakta&Fantasi 1998. (Utopisk socialism bl.a.)
 • Lukacs, Georg: History & Class Consciousness. 1920 (En av Guy Debords :inspirationskällor.)
 • Luxemburg, Rosa: Den ryska revolutionen.(1918, 1922) Federativs 1968.
 • Luxemburg, Rosa: Världskriget och de europeiska revolutionerna. (1914-1919). Arkiv 1985.
 • Lätt, Nisse: En svensk anarkist berättar. Nisse Lätts Minnesfond, Göteborg 1993.
 • Lönnroth, Johan Program för en frihetlig vänster. www.vagvalvanster.se (som dock inte är :varken särskilt frihetlig eller särskilt vänster.)
 • Makhno, Nestor: The Anarchist Revolution. Jura Books, Sydney 1997.
 • Marighella, Carlos: Liten handbok för stadsguerilla. Gidlunds, Sthlm 1970. (Inte anarkistisk men av intresse för Latinamerika bl.a.)
 • Marshall, Peter: Demanding the Impossible. Harper Collins, 1992.
 • Marx, Karl: Civil War in France. U.o.1871. (Klassisk text om Pariskommunen.)
 • Marx, Karl: Kapitalet. I. Sv. övers. I.Bohman. Cavefors, 1974.
 • Marxist CD Archive/Encyclopedia of Marxism 2002, 1+2. Se också: Marxist Internet Arkiv, :MIA, [8] (Även anarkistiskt material.)
 • Maximoff, G.P.: The Political Philosophy of Bakunin. The Free Press, Illinois 1953.
 • Mett, Ida: Kronstadt 1921. (Paris 1938) Federativs 1969.
 • Mustapha Khayati/Enrages:: Misären i studentens miljö. Övers. Gunnar Sandin. :Syndikalistiska Grupprörelsen, Lund 1967. (Nyckelbegreppet ”Spectacle” är tyvärr genomgående :fel översatt. Skall vara: Skådespel).
 • Mitchell, David: Pirater och kapare. Bernces 1978.
 • Monthoux,Pierre-Guillet de: Handling och existens. Liber, Sthlm 1978.
 • Myrdal, Gunnar: Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen. Sthlm 1968. (Allmänt :intresse.)
 • Mårtensson, Jan/Ploski, Andrzej: Lundaprofiler under tusen år. SdS 1999. :(Lokalhistoria).
 • Neill, A.S.: Fria barn, lyckliga människor. Bonniers 1979.
 • Nelhans, Bertil: Allaktivitet – ja men hur? Prisma 1971.
 • Nerman, Thure: Joe Hill. Federativs 1989.
 • Nettlau, Max: Michael Bakunin – eine Biographie. London 1896-1900. Kopia av handskrivet :manuskript i folioformat på KB Sthlm.
 • Nettlau, Max: Writings on Bakunin. Slienger, London 1978.
 • Nettlau, Max: A Short History of Anarchism. Freedom Press 1996.
 • Nilson, Anton: Dömd till döden för Amalthea. AB Förlag, Sthlm 1962.
 • Nordstrand, Ted : Var ungsocialisterna anarkister? En studie om anarkismen i Sverige :fram till 1909. Yelah,1997-12-31.
 • Nycander, Svante: Avskaffa rättspsykiatrin! Bonniers 1970. (Psykiatrikritik.)
 • On Fire. Antologhy on Genua and the global anticapitalism struggle. On Off Press. u.å.
 • Oppenheimer, Martin: Stadsguerillan. En sociologisk analys. W&W 1971. (Se: Marighella).
 • Oredsson, Sverker: Lunds Universitet under andra världskriget. Lund 1996.(Lokalhistoria).
 • Orwell, George: Hyllning till Katalonien. En Bok för Alla/ Atlantis 1984.
 • Orwell, George: Återblick på Spanska inbördeskriget. I: Essäer. Cavefors 1963, :s.180-215.
 • Orwell, George: Nineteen Eighty-four. (1949)1984. BB 1984.
 • Palm, Göran: En orättvis betraktelse. Norstedts, 1966.
 • Pannekoek, Anton: Workers’ Councils. Melbourne, 1950.
 • Parry, Richard: The Bonnot Gang. Rebel Press 1987.
 • Paz, Abel: Durruti in the Spanish Revolution. AK Press 2007. (Den definitiva biografin över Buenaventura Durruti; 800 sidor!)
 • Person, E.S.: Knowledge and Authority. Columbia University, Dec 15, 2000.
[[9]]
 • Prole.info: Arbete Gemenskap Politik Krig Anarkistiska Studier Förlag 2010. (Utmärkt introduktion till samhällsproblemen och deras lösning med mycket bilder och lite text.)
 • Proll, Astrid: Baader Meinhof Pictures on the run 67-77. Scalo 1998.
 • Quarsell, Roger: Utan vett och vilja. Om synen på brottslighet och sinnessjukdom. :Carlssons, 1993. Kap.11 (Psykiatrikritik).
 • Quiding, N.H.: (Nils Nilsson Arbetskarl) Slutlikvid med Sveriges lag. (1871) Gidlunds :1978.
 • RAF: texter. Cavefors, Lund 1977.
 • Rai, Milan: Noam Chomsky. En politisk biografi. Ordfront, Sthlm 1999.
 • Reich, Wilhelm: Den sexuella revolutionen. Norstedts 1970.
 • Reich, Wilhelm: The Mass Psychology of Fascism, FSG, N.Y. 1970.
 • Ribe, Johan: Balaclava. Roman. Häggströms 2005. (Graffiti och djurrättsaktivism.)
 • Robespierre, Maximilien: Über das Eigentum. U.o. 24 April 1793. (Franska Revolutionen).
 • Robespierre, Maximilien: Ausgewählte Texte. Hamburg 1971, S. 396ff. (Franska :Revolutionen).
 • Sadler, Simon: The Situationist City. MIT 1998.
 • Salomon/Blomqvist(red): Det Röda Lund. Lund 1998. (Lokalhistoria).
 • Schofield, Malcolm: The Stoic Idea of the City. Cambridge University Press, 1991.(Av :intresse för Zeno, tidig anarkistisk filosof).
 • Severin, Frans: Arbetarnas övertagande av produktionen. Federativsserien 9, Federativs :1979.
 • Sem-Sandberg, Steve: Theres. Roman. Modernista 2004.
 • Sjöström, Gustav: Kring anarkistkongresser. I: Brand 1964-65.
 • Snyder, Gary: Buddhist Anarchism. Journal for the Protection of All Beings. Uå.
 • Student i Lund 1900-1979. 8 band. B.Forsbergs, Malmö 1957/Studentlitteratur, Lund 1980. :(Lokalhistoria).
 • Spring, Joel: Frigörelsens pedagogik. En grundbok. Federativs 1980. (Om antiauktoritär barnuppfostran).
 • Subcommandante Marcos: Från sydöstra Mexicos underjordiska berg. Sv. Övers. Erik :Gustafsson. Manifest förlag 2001.
 • Säfve, Torbjörn: Rebellerna i Sverige. Författarförlaget 1971. (Avskräckande exempel: Rebellrörelsen. Intressantare är då Blekingegadeligan).
 • Säfve, Torbjörn: Ivan Agueli. Prisma, Sthlm 1981.
 • Therborn, Göran: Kapitalism och rösträtt. Om den borgerliga demokratins uppkomst. Arkiv, :Malmö 1980.
 • The Invisible Committee: The Coming Insurrection. Paris 2007. (Mycket uppmärksammad strategisk-politisk och skandalös text från gruppen Tarnac 9 i den franska anarkiströrelsen.) Pdf:[10]
Svensk översättning Det stundande upproret, Pluribus förlag 2010. ISBN 978-91-977875-2-9
www.pluribus.se. En uppföljare, "Till våra vänner", kom 2014.
 • Thomas, Hugh: The Spanish Civil War. Penguin (1961) 1989.
 • Thoreau, Henry David: Skogsliv i Walden. Dover, N.Y. 1999. (Klassisk individualanarkistisk naturskildring).
 • Thoreau, Henry David: Om civilt motstånd. Arkturus 1977/1993.
 • Truedsson, Hans: Arbetarrörelsen i Lund 1850-1950. Lund 1958. (Lokalhistoria).
 • Tucker, Benjamin: State socialism and anarchism: how far they agree, and wherein they differ 1888.
 • Ulrike Meinhofs förbjudna tankesätt. Övers. C-G Ekerwald. Cavefors, Lund 1978.
 • Vad är det för en staty som står på Katarinavägen? (Om Spanien-monumentet La Mano). DN :24/4 2005.
 • Vague, Tom: Anarchy in the UK. The Angry Brigade. AK Press 1997.
 • Vila, Roland / P-G de Monthoux: Vi skiter i Godot. Nu, Örebro 1981.
 • Viénet, René: Enragés and Situationists in the Occupation Movement, France, May ’68. :(Ed. Gallimard, Paris 1968) engelsk översättning Rebel Press, London 1992. (En svensk :översättning utgavs under titeln ”Början på en epok” av Gyllene Flottan 1970).
 • Vallar, Cindy: Notorious Pirate Havens. 2002. (Piratforskning).
 • Wallerstein, Immanuel: Liberalismens död. Vertigo, Sthlm 2000.
 • Walter,Nicholas: Om Anarkismen. :[[11]]
 • Vaneigem, Raoul: Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Gallimard, :Paris 1967; (Engelsk övers.): The Revolution of Everyday Life, Rebel Press, London 2001.
 • Vaneigem, Raoul: From Wildcat Strike to Total Self-Management.(1. ed. 1974) Engl. :Transl. Ken Knabb, Berkeley 1981/2001.
 • Vaneigem, Raoul: The Book of Pleasures. Pending Press 1979.
 • Vaneigem, Raoul: A Cavalier History of Surrealism. AK Press 1999.
 • Vaneigem, Raoul: The Movement of the Free Spirit. Zone Books 1994.
 • Westerberg(red): Världsproblem och kyrkofrid. Domkyrkoaktionen i Lund november 1968. Fax 1970. (Befrielseteologi).
 • Weimarck, Ann-Charlotte: Nordisk Anarkism - Asger Jorn. Kalejdoskop, 1980.
 • Wijk, Erik: Orätt – Rättsrötan efter Göteborgshändelserna. Manifest 2003.
 • Wittkop, J.F.: Bakunin. Rowohlt, Hamburg 1974.
 • Winiarski, Michael: Anarkistens gods skall få nytt liv. (Reportage från Bakunins :födelsegård Premukhino). DN 9/9 2003.
 • Woodcock, George: Anarkismen. (1962) Prisma 1964.
 • Voline: Nineteen-seventeen: the Russian Revolution betrayed. Ed. Rudolf Rocker. Holley :Cantine. Freedom Press, London 1954.
 • Voline: The Unknown Revolution. Ed. Rudolf Rocker. Free Life Editions, N.Y. 1974. :(Makhnorörelsen).
 • Wåg, Mattias(red): I stundens brådska. Svarta block, vita overaller och osynliga partier. Roh-nin 2011.
 • Zerzan, John: Against Civilization. Uncivilized Books, 1999. En intervju med författaren :finns på [[12]] Maskinernas Skymning har getts ut av :Anarchos förlag 2009.
 • Zinn, Howard: Det amerikanska folkets historia. Manifest 1999. (Allmänt intresse).
 • Öijer, Bruno K.: Trilogin. 2003.
 • Österberg, Axel: Bakom Barcelonas Barrikader. Federativs 1936. Webbversion på: :[[13]]
 • Östberg, Kjell: 1968 när allting var i rörelse. Prisma, Sthlm 2002. (Ur ett leninistiskt :Stockholmsperspektiv där både det antiauktoritära, anarkistgrupper och hippies helt lyser med :sin frånvaro [!] är detta annars en ovanligt koncis skildring. Det yttre händelseförloppet är :korrekt beskrivet.)

Kommentarer till boklistan[edit]

En bra liten nybörjarbok är Revo! som bl.a. presenterar SUF och en del vanliga begrepp; texten är mycket lättläst. Nicholas Walters korta text eller www.prole.infos snygga studiehäfte är också bra introduktioner. De vanligaste historiska översikterna översatta till svenska är Woodcock och Guerins böcker, vilka tyvärr är slut på förlagen, men finns på biblioteken. På svenska finns också Ericson/Johansson: Anarkisterna i Klasskampen (1969) - numera tillgänglig på nätet och är på gång med en uppdaterad nyutgåva - och Staffan Jacobson: Anarkismens Återkomst (2006). Det kan kanske vara lämpligt att börja där och sen är det bara att köra på: den anarkistiska litteraturen växer i kapp med rörelsen år från år.

Anarchist Bibliography[edit]

En bra engelsk anarkistboklista finns på adressen http://www.ditext.com/anarchism/

Kategori:Listor Kategori:Anarkism