Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Rasism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Rasism är åskådningen att mänskligheten kan indelas i raser med olika värde. Synsättet legitimerar en påstått överlägsen ras rätt att behandla andra som instrument för egen vinning. Enligt en alternativ definition är det i sig rasistiskt att anse att det är möjligt att indela av mänskligheten i olika raser, även om dessa ses som lika värda.

Kategori:Rasism