Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Självförvaltning

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Självförvaltning är en typ av styrandeform för arbetsplatser i vilken de anställda själva fattar besluten, till skillnad från den traditionellt mer auktoritära formen där en arbetsledare eller chef ensam fattar beslut.

Se även[edit]

Kategori:Anarkism