Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Syndikalism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search
Den röd-svarta flaggan symboliserar anarkosyndikalism.

Syndikalism är en politisk rörelse som uppstod under slutet av 1800-talet i Frankrike. Syndikalism är en av grenerna inom den frihetliga socialismen. Det som är kännetecknande för syndikalismen är att den förespråkar arbetarklassens övertagande av produktionsmedlen och därigenom den politiska makten genom fackföreningar. Fackförbundet SAC samt ungdomsförbundet SUF är två syndikalistiska organisationer som är aktiva i Sverige idag.


Externa länkar[edit]

SUF - Syndikalistiska Ungdomsförbundet

SAC syndikalisterna

Kategori:Riktningar inom anarkismen