Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Terrorism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Terrorism (av franska terreur; av latinets terror, "skräck", "ångest", ytterst av terreo, "skrämma") definieras oftast som aktioner där våld, fara eller hot om våld eller fara används mot icke-kombattanter för att nå ett politiskt syfte. Syftet med terrorism är att skapa skräck, förödelse och/eller politisk instabilitet.

Oftast förknippas terrorism med små grupper eller nätverk utan formell makt. Men definitionen passar också in på exempelvis självständiga staters medvetna bombande av civila i terrorsyfte. Detta kallas ibland för statsterrorism.

Termen terrorism och terroristbrott har sedermera (27 januari 1977) även introducerats som en juridisk term, och fått populariserad innebörd på senare tid.

PD-icon.png Den här texten är huvudsakligen kopierad från Wikipedia i syfte att få en grund att arbeta vidare på.