Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Triple oppression

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Triple oppression (förtryckssamverkan på svenska) är en teori som säger att man kan vara förtryckt på tre olika plan samtidigt, genom klass-, ras- och könstillhörighet. På så vis kan man till exempel som kvinna vara förtryckt i en mansdominerad arbetarorganisation. Teorin var vanligt förekommande i svenska utomparlamentariska vänsterkretsar på 90-talet och i början av 00-talet men tycks senare ha dalat i popularitet.

Kategori:Socialistiska begrepp