Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Tsar

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Tsar (ry. "kejsare") har historiskt sett varit titel på härskarna i Ryssland, Bulgarien och Serbien. Den tidigaste dokumenterade användningen av titeln tsar i Europa är till den bulgariske härskaren Peter I. I Ryssland användes titeln tsar 1547-1917. Från 1721 var den vanliga officiella titeln på ryske tsaren: государь император и самодержец Всероссийский ("Kejsare och autokrat över allt Ryssland"). Titeln avskaffades i Ryssland i samband med revolutionen 1917.

Ursprung[edit]

Ordet Tsar kommer från ordet Cæsar [kajsar] som har sitt ursprung på romartiden.

Kategori:Rysslands historia