Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Ungdomshuset

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Ungdomshuset (tills vidare kallas det bland annat Ground 69) i stadsdelen Nørrebro, Köpenhamn, var en samlingspunkt för vänsterungdomar och fanns på adressen Jagtvej 69. Huset uppfördes som Folkets hus 1897. År 1981 bildades den så kallade Initiativgruppen som krävde ett hus för ungdomar i Köpenhamn. Året därpå gav kommunen dem rätten att bruka huset i Nörrebro, mot att ungdomarna betalade hyra och följde vissa regler. Huset fungerade som ett användarstyrt kulturhus bland annat genom att organisera konserter, replokaler och en veganrestaurang. Politisk aktivism, ickekommersiell kultur och direktdemokrati bland deltagarna var verksamhetens kärna. Frihetligt socialistiska symboler hade målats på huset.

Kategori:Socialism