Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Britta Gröndahl

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Britta Gröndahl, född Maartman 8 mars 1914, död 18 november 2002, svensk författarinna och syndikalist.

Gröndahl var aktiv större delen av sitt liv i den svenska syndikalistiska rörelsen, och särskilt inom SAC. Hon har skrivit ett flertal, för den svenska syndikalistiska rörelsen viktiga, böcker både inom det teoretiska området och rena biografier.

Liv och karriär[edit]

1931 tog hon examen på läroverkets latinlinje, och ville egentligen efter det läsa statskunskap men så blev inte fallet eftersom det inte ansågs som en lämplig sysselsättning för en kvinna. Istället blev det fortsatta språkstudier. Efter några år träffade hon cellisten Gustav Gröndahl med vilken hon ingick äktenskap 1949.

Gustav Gröndahl påverkade henne musikaliskt och de hade en gemensam umgängeskrets till stor del bestående av musiker. Under femtiotalet satte hon sig grundligt in i den frihetliga socialismens historia och gav i slutet av decenniet ut sin första bok, en biografi över den franske anarkisten Pierre-Joseph Proudhon.

1962 reste Gröndahl för första gången till Spanien där den frihetligt socialistiska rörelsen var starkt förankrad i arbetarklassen.[1] Hon blev med tiden en viktig kontaktperson mellan svenska SAC och den spanska rörelsen. Under sjuttiotalet försörjde hon sig huvudsakligen på översättningar som frilansare, där det kanske mest betydande verket är Sexualitetens historia av Michel Foucault.

Bibliografi[edit]

  • Här talar syndikalisterna (1973)
  • Parti eller fackförening? (1975)
  • De ideologisk motsättningarna i den spanska syndikalismen 1910-36 (1981)
  • Herre i eget hus - om självförvaltning i Spanien och Portugal (1982)
  • Frihetlig kommunism i praktiken (1986)
  • Pierre-Joseph Proudhon: socialist, anarkist, federalist (1988)
  • Äventyrens år (1994)

Källor[edit]

Noter[edit]

  1. Beevor, Antony, Spanska inbördeskriget (2006) i kapitlet Andra republiken

Gröndahl, Britta Gröndahl, Britta Gröndahl, Britta