Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Första internationalen

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Första Internationalen, då kallat Internationella arbetarassociationen var en sammanslutning av socialister som grundades 1864 i London. Bland grundarna återfanns Karl Marx, Friedrich Engels och lärjungar till den franske tänkaren Pierre Joseph Proudhon, så som Michail Bakunin. Organisationen grundades med syftet att ta makten över produktionsmedlen och bygga alternativa institutioner (vilket av dessa som skulle prioriteras tvistade man om).

Kategori:Socialism