Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Socialism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Socialism är ett brett begrepp som används som beteckning för ideologier, rörelser, en viss anda och ett tänkt samhällsstadium. Det socialister av olika skolor brukar ha gemensamt är att de vill överföra produktionsmedlen i allmän ägo och därmed kraftigt inskränka privategendomen.

Se även[edit]

Kategori:Socialism