Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Lista över böcker om syndikalism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Detta är en lista över böcker om syndikalism.

  • Lagerström, Sven, Syndikalismen: en grundbok (1996), Federativs förlag
  • Sammanställd artikelserie, Syndikalism förr och nu (1981), Federativs förlag
  • Uisk, Ahto, Syndikalismen - en idéskiss

Kategori:Listor Kategori:Syndikalism