Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Vänsterns Studentförbund

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Vänsterns Studentförbund (VSF) bildades 1998 och organiserar studenter och doktorander vid universitet och högskolor, samt folkhögskoleelever för socialism och feminism. Förbundets historiska föregångare bar namnet Kommunistiska Högskoleförbundet (KHF).

Kategori:Socialism